გთხოვთ გაითვალისწინოთ, პანდემიის გამო, ფოსტა მუშაობს შეფერხებით .